Cenník zubných ošetrení a zubných zákrokov

ZÁRUKA 2 ROKY.
ZMENA VYHRADENÁ V INDIVIDUÁLNYCH PRÍPADOCH.

Možnosť dohody robiť stomatologické výkony v celkovej anestéze.

 

Záchovná stomatológia Cena s DPH (EUR)
100 vstupné vyšetrenie 20.00
101 konzultácia 30.00
102 plomba amalgámová(1-2 dávky , ďaľšie sa pripočítavajú) 70.00
103 plomba kompozitná(biela) - frontálny úsek 1 plôška 80.00
104 plomba kompozitná(biela) - frontálny úsek 2 plôšky 90.00
105 plomba kompozitná(biela) fazeta 150.00
106 plomba kompozitná(biela) - distálny úsek 1 plôška 80.00
107 plomba kompozitná(biela) - distálny úsek 2 plôšky 100.00
108 plomba kompozitná(biela) - distálny úsek 3 plôšky 110.00
109 plomba skloionomérny cement 1 dávka 70.00
110 rekonštrukcia korunky priama z kompozitu 150.00
111 plnenie 1 koreňového kanálika ( endodontické ošetrenie zuba) 110.00
112 plnenie 2-3 koreňových kanálikov 140.00
113plnenie 4 koreňových kanálikov 180.00
114 extirpácia trvalej koreňovej výplne 40.00
115 extirpácia zubnej drene 40.00
116 akútne ošetrenie puplitídy (dočasné toxavitom) 30.00
117 ošetrenie hyperémii pulpy ZnO + Calxyd 30.00
118 skúška vitality 1 sextant 5.00
119 skúška vitality celý chrup 20.00
120 aplikácia Healozon 30.00
121 parapulpálny čap 30.00
122 parodontálna dlaha 140.00
123 rtgsnímok intraorálny 5.00
124 príplatok akútneho ošetrenia bez objednania 130.00
125 príplatok za ošetrenie mimo ordinačných hodín 150.00
126 poplatok za nedodržanie termínu 30.00
127 rtg bitewing 10.00
128 preplach parodontálneho vačku 5.00
129 ošetrenie áft 5.00
130 rtg 3D 100.00
131 rtg panoramatické 20.00
132 dočasná výplň 20.00
133 príplatok za jednorazové ošetrenie pacienta bez karty 30.00
134 doplatok pacienta bez preventívnej prehliadky 20.00
135 doplatok pacienta bez preventívnej prehliadky pri plnení koreňových kanálikov 40.00
136 leštenie výplní 10.00
137 oprava keramickej korunky 100.00
138 MTA 20.00
Protetická stomatológia Cena s DPH (EUR)
200 korunka živicová + dočasná korunka z laboratória 100.00
201 korunka fazetovaná 220.00
202 koruka kovo keramická 300.00
203 korunka sintrovanákovokeramika 320.00
204 korunka zlatokeramická od 350.00
205 korunka E max 400.00
206 korunka Cercon 400.00
207 inlay , onlay keramická E max 400.00
208 inlay, onlay targis vectris 300.00
209 inlay, onlay zlato od 350.00
210 fazeta keramická E max 400.00
211 zhotovenie sadroveho modelu 20.00
212 dočasná korunka zhotovená v ambulancii 30.00
213 pulpálny čap zo sklenných vlakien 70.00
214 protéza totálna od 400.00
215 protéza parciálna od 450.00
216 protéza parciálna skeleta od 550.00
217 protéza parciálna so zásuvnými spojmi od 600.00
218 medzerník do 4 zubov 90.00
219 odtlačok alginát 20.00
220 odtlačok silikón 20.00
221 doplnenie zuba do protézy 50.00
222 náhryzová dlaha/ dlaha na bielenie 70.00
223 rebáza protézy priama 100.00
224 rebáza protézy nepriama 100.00
225 stiahnutie starej korunky/odpílenie mostíka 40.00
226 nacementovanie korunky 30.00
227 nacementovanie korunky,fazety adhezívne 60.00
228 waxup , mockup 40.00
229 puplpálny čap liaty 70.00
230 protetické práce zhotovené ,do 24 hodín +100%
231 korunka cercon na implatát s protetickou nadstavbou a pren 830.00
232 provizórna korunka na implantát 120.00
233 cercon korunka na implantát s protetickou nadstavbou 800.00
234 hybridná náhrada so zásuvnými spojmi na 4 implantáty 600.00
235 hybridná náhrada so zásuvnými spojmi na 2 implantáty 600.00
236 marylandský mostík 300.00
237 úprava imediátnej náhrady/protézy/ na impl. 80.00
238 záhryz 20.00
Chirurgická stomatológia Cena s DPH (EUR)
300 lokálna anesteza 10.00
301 extrakcia mliečneho zuba 20.00
302 extrakcia trvalého zuba 50.00
303 komlikovaná extrakcia 80.00
304 plánovaná chirurgická extrakcia 160.00
305 neplánovaná chirurgická extrakcia 200.00
306 resekcia koreňového hrotu 160.00
307 resekcia koreňového hrotu s retrográdným plnením (+ mateririál) 200.00
308 resekcia viackoreňového zuba 250.00
309 vybratie kostnej cysty 250.00
310 Wassmundova plastika 130.00
311 frenulektómia 60.00
312 egalizácia 100.00
313 odstránenie vlajúceho hrebeňa 80.00
314 ošetrennie sťaženého prerezávanie zuba 15.00
315 dekapsulácia 30.00
316 excízia fibrómu 70.00
317 excochleácia lôžka po extrakcii zuba 20.00
318 zavedenie Chlumskeho drénu 15.00
319 zavedenie alvogylu 15.00
320 zastavenie poextrakčného krvácania suturou 20.00
321 spongostan 10.00
322 intraorálna incízia 15.00
323 zavedenie implantátu(Ankylos) 550.00
324 protetická nadstavba + korunka kovokeramická na implantát 750.00
325 sinus lift (materiál sa pripočítava) 500.00
326 augmentácia kosti ( materiál sa pripočítava) 350.00
327 plastika ďasna od 60.00
328 prehĺbenie vestibula 130.00
329 celková anesteza 200.00
330 každá ďalšia hodina celkovej anestezy 200.00
331 histologické vyšetrenie 50.00
332 manuálna repozícia TMK 20.00
333 zavedenie sulcusformeru 70.00
334 slizničná anestéza 5.00
335príprava operačného poľa 20.00
336 kost bio oss 0,5g 125.00
337 membrána bio oss 25x25 280.00
338 membrána bio oss 16x22 180.00
339 PIN na membránu 25.00
Dentálna hygiena Cena s DPH (EUR)
400 odstránenie zubného kameňa 50.00
401 pieskovanie 30.00
402 odtstránenie škvŕn ručne 20.00
403 inštruktáž 10.00
404 lokálna fluoridácia 10.00
405 pečatenie 1 zub 15.00
406 vnútorné bielenie 80.00
407 bielenie zubov domáce + bieliace dlahy 230.00
408 bielenie zubov ambulantné ZOOM 550.00
409 čistenie protézy ultrazvukom 20.00
410 odstránenie zubného kameňa ½ chrupu 30.00

 

Go to top